50% av matavfallet ska bli till biogas 2018

50% av matavfallet ska bli till biogas 2018

Vi samlar in ditt matavfall

Bildkälla: Stockholm Vatten

Ni har väl inte missat Stockholm Vattens kampanj ute på gatorna?

Stockholms Vatten har stora planer för Stockholms matavfall. 2018 är målet att hälften av allt matavfall ska sorteras ut och bli till biogas.

Alternativen som finns idagsläget är matavfallspåse eller avfallskvarn. Avfallskvarn minskar antalet soppåsar som måste slängas och därmed även antalet gånger era tunnor behöver tömmas. Miljövänligt och enkelt precis som vi på Miljökvarnar gillar!

Läs mer om matavfall och sorteringsalternativen hos:
Stockholms vatten – Avfall
Stockholm.se – Matavfall