Vinster för både miljön och bostadsrättsföreningen med minskad avfallsmängd

Genom att minska mängden material som slängs bort sparas både pengar och miljö. Den stora miljövinsten ligger i att man undviker den miljöpåverkan som uppstår när varor eller material tillverkas och transporteras. Pengar sparas genom minskade kostnader för inköp av material, materialhantering och avfallshantering. Nyckeln till att kunna minska avfallsmängderna handlar om att förstå orsakerna till att avfallet uppstår.

För boende i förening

 • Miljökvalitet och lättare hantering av avfall – upp till 40% mindre sopor!
 • Minskad vikt med torra sopor som blir enklare att hantera.
 • Minimerar eventuella luktproblem för de som bor i marknivå.
 • Minimerar eventuella problem med skadedjur.
 • Mindre spring i trapphuset.
 • Bidrar till en trevligare förening att bo i samt en värdehöjande effekt vid en eventuell försäljning.
 • Klimatsmart.

För fastigheten

 • Sopmängden minskar med 40%.
 • Soprumsmiljön, tar bort lukt och minskar möjligheten med skadedjur.
 • Minskar vikten med 30%, nu finns ett krav på en maxvikt på 15 kg per säck.
 • Föreningens miljötankar med ytterligare sorteringsalternativ kan förverkligas utan extra åtgärder eller utbyggda soprum/hus!
 • Glöm överfulla sophus eller soprum som luktar illa och kostar mer. Detta ger miljökvalitet i föreningen.
Hör av dig så berättar vi gärna mera!