Ekonomi

Med en Miljökvarn installerad i lägenheten minskar sopmängden cirka 40%. Det innebär att föreningen får minskade kostnader för antal kärl och tömningar. Många kan dessutom spara värdefullt utrymme eftersom färre kärl behövs.
Inte minst – modern avfallsteknik höjer värdet på både fastigheten och lägenheterna!

Ny avfallstaxa i Stockholm 2014

Verksamheter och flerbostadshus

I taxan premieras maskinell hämtning i förhållande till manuell hämtning och hushållsavfall i kärl premieras framför hushållsavfall i säck.

Taxan ökas för flerbostadshus, företag och verksamheter enligt följande:

  • Manuell hämtning  8,0 % – 9,0 %
  • Maskinell hämtning  5,5 % – 6,5 %
  • Matavfall  5,0 %

Läs mer här.

Frågor?

Kan föreningen räkna med att investeringen på miljökvarnar betalar sig på 5 år, ja många gånger. Lägenheten ökar även i värde med moderna smarta lösningar.

Om du har frågor kring vad som aktuellt för er förening eller finansiering kontakta då oss för skräddarsydda lösningar som passar för er.

Kontakta Miljökvarnar på 08-259030 för en genomgång.