Fakta om avfallskvarn

Avfallskvarnar blir allt vanligare i våra kök. Vi svar på några av de vanligaste frågorna som finns om avfallskvarnar och sammanställt fakta från olika utredningar och studier från platser som tillåter avfallskvarnar. Rapporter och studier återfinns enkelt nedan och i nyheterna i högermenyn . Vi hoppas detta ska ge svar på era frågor om avfallskvarnar.

Matavfallskvarnar minskar avfallet markant

Utsorteringen av matavfall ökar med 230% om man byter matinsamling i påse mot avfallskvarn enligt en plockstudie gjord i Norra Djurgården 2013!

I Norra Djurgårdsstaden är matavfallskvarnar installerade i köken. Det innebär att hushållen, istället för att lägga matresterna i soppåsen, kan mala ner matavfallet och därmed låta det gå med avloppet för vidare behandling på reningsverket.  Matavfallskvarnar förekommer i andra bostadsområden i Sverige men är inte så vanliga, även om intresset på senare år ökat. Det vanligaste sättet när matavfall sorteras bort från det vanliga hushållsavfallet är att det läggs i en separat behållare till separat efterbehandling.

Den plockanalys som gjorts i Norra Djurgårdsstaden visar att en väldigt liten del av det lämnade brännbara avfallet består av matavfall. Plockanalyser som gjorts i Sverige visar att andelen matavfall som finns kvar i det brännbara avfallet i flerfamiljshus ligger runt 41 % när hushållen inte har tillgång till utsortering av matavfall. När hushållen sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en separat behållare visar tidigare plockanalyser att ungefär 30 % av det brännbara ändå består av matavfall. I Norra Djurgårdsstaden är andelen matavfall i det brännbara avfallet endast 13 %, vilket är en anmärkningsvärd låg siffra.

Plockanalysen i Djurgårdsstaden visar vidare att en tredjedel av hushållsavfallet består av tidningar och förpackningar. Denna andel skulle kunna minska om hushållen i större utsträckning lämnar detta till separat insamling.

Källa: Stockholm Stad

Ökad återvinning av matavfall

Den biologiska återvinningen av matavfall ökar. År 2012 återvanns 25 procent av matavfallet genom biologisk behandling. Målet till 2018 är att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara. Läs mer i vår nyhet.

Källa: Naturvårdsverket

Smidigt och säkert med avfallskvarn

Med en avfallskvarn under diskbänken slipper du geggiga matrester och extra sopsortering. Dessutom minskar du sopmängden som ska fraktas till miljöstationen.

En matavfallskvarn mal ner matresterna som sedan sköljs iväg med avloppsvattnet till reningsverket och som där utvinns till biogas. Restprodukter kan också användas till jordförbättring. Du slipper hantera tunga påsar med kladdigt matavfall och kör helt enkelt ner alla matrester direkt i avloppet. En annan fördel med avfallskvarnen är att det inte uppstår metangas, som det gör vid kompostering.

Kvarnarna är säkra – inga små barnhänder kan skadas eftersom ett skyddslock måste vara på för att du överhuvudtaget ska kunna starta kvarnen.

Avfallskvarnar är i dag tillåtna i många kommuner men långt ifrån alla. Är du intresserad, kolla vad som gäller där du bor.

Kontakta oss gärna för mer information på 08-25 90 30 eller via notisen här intill!