Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät

Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät

Studien har undersökt långtidseffekter av matavfallskvarnar (MAK) på ledningsnät.

MAK synes ha haft en påverkan, men denna var av mindre art. Ytterst sällan kunde någon större funktionsnedsättning påvisas.

Källa Svenskt Vatten

RAPPORT U2011:08

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

http://www.urbanwater.se/sites/default/files/filer/c_avfallsverige-u2011-08.pdf

Loggor