Miljökvarnar är medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier

Miljökvarnar är medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier

Miljökvarnar är stolt medlem i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Vårt medlemskap är ett naturligt steg i vår utveckling som branschens ledande aktör. Medlemskapet ger dig som kund en extra trygghet och vetskap om att vi följer gällande avtal och regler inom branschen. Läs gärna mer på www.stockholmsbf.se och www.sverigesbyggindustrier.se

BF Stockholm
Sveriges byggindustrier