Anbud/offert

Vi har under årens lopp installerat tusentals Miljökvarnar och vi är väl medvetna om att alla fastigheter har olika förutsättningar.

Har du ett objekt där det skall installeras avfallskvarnar? Eller vill du veta mer? Skicka ett mejl till gunnar@miljokvarnar.se så går vi igenom förutsättningarna för just din fastighet tillsammans.

Vår 5 stegs-modell bygger på erfarenhet och vi erbjuder ett brett sortiment av produkter och installation.

Söker du ljudtester kontakta oss.