Utsorteringen av matavfall ökar med 230%

Utsorteringen av matavfall ökar med 230%

Utsorteringen av matavfall ökar med 230% om man byter matinsamling i påse mot kvarn enligt plockstudie gjord i Norra Djurgården 2013.

Genom att minska mängden material som slängs bort sparas både pengar och miljö. Den stora miljövinsten ligger i att man undviker den miljöpåverkan som uppstår när varor eller material tillverkas och transporteras. Pengar sparas genom minskade kostnader för inköp av material, materialhantering och avfallshantering. Nyckeln till att kunna minska avfallsmängderna handlar om att förstå orsakerna till att avfallet uppstår.

I Norra Djurgårdsstaden är matavfallskvarnar installerade i köken. Det innebär att hushållen, istället för att lägga det i soppåsen, kan mala ner matavfallet och därmed låta det gå med avloppet för vidare behandling på reningsverket.  Matavfallskvarnar förekommer i andra bostadsområden i Sverige men är inte så vanligt även om intresset på senare år ökat. Det vanligaste sättet när matavfall sorteras bort från det vanliga hushållsavfallet är att det läggs i en separat behållare till separat efterbehandling.

Den plockanalys som gjorts i Norra Djurgårdsstaden visar en väldigt liten del av det lämnade brännbara avfallet består av matavfall. Plockanalyser som gjorts i Sverige visar att andelen matavfall som finns kvar i det brännbara avfallet i flerfamiljshus ligger runt 41 % när hushållen inte har tillgång till utsortering av matavfall. När hushållen sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en separat behållare visar tidigare plockanalyser att ungefär 30 % av det brännbara ändå består av matavfall. I Norra Djurgårdsstaden är andelen matavfall i det brännbara avfallet endast 13 %, vilket är en anmärkningsvärd låg siffra.

Plockanalysen i Djurgårdsstaden visar vidare att en tredjedel av hushållsavfallet består av tidningar och förpackningar. Denna andel skulle kunna minska om hushållen i större utsträckning lämnar detta till separat insamling.

Källa: http://bygg.stockholm.se/PageFiles/623586/