Vad är en avfallskvarn?

En avfallskvarn är en som ordet tyder en kvarn som maler ner organsikt avfall. Genom att mala ner det organiska avfallet så försvinner alla matrester och köket är rent och snyggt. Soppåsen väger mindre och den totala vikten hushållsavfall minskar vilket gör att du sparar pengar. Dessutom slipper du lukt i köket, matresterna är redan på väg till reningsverket för att bli bränsle!

Kvarnen installeras i din befintliga diskho och ansluts till avloppet. I princip fungerar installationen för alla standardhoar, om dimensionerna på avloppet ändå skulle fela kan man enkelt lösa detta.
Enkelt, bekvämt och smart!

Avfallskvarn är miljövänlig och ekonomiskt

Det malda avfallet transporteras via de befintliga avloppsrören till ett reningsverk där det omvandlas till biogas för till exempel bilar och bussar. Genom att använda en avfallskvarn så bidrar du till ett miljövänligare bränsle som alla kan använda. Dessutom minskar mängden sopor som ska till återvinningsstationen vilket är en minskad kostnad för samhället.

Strömsnåla avfallskvarnar – ytterligare en miljöfördel

De permanenta magnetmotorerna gör att våra avfallskvarnar är extremt strömsnåla. Under normala arbetsförhållanden är den totala energiförbrukningen mindre än en 60-watts glödlampa.