Installation och montering

Installerad avfallskvarn

En liten och smidig kvarn som passar bra i 60 cm-skåp.

Att installera våra avfallskvarnar är enkelt och är du normalhändig bör det inte vara några problem för dig att göra det själv. Men känner du dig osäker går det bra att ringa vår installationsservice på telefon 076-948 41 00.

För att installera en köksavfallskvarn behöver du ha ett ledigt jordat eluttag, max 70 cm från den tänkta placeringen av kvarnen. Diametern på diskhons avlopp bör vara 89-95 mm. Detta har varit standard över tio år och finns i de flesta hem. Har du en korgventil/vaskpropp i din diskho är det troligt att du har en diskbänk som passar. Flänsen eller den yttre ringen har då en diameter på ca 115 mm och hålet är 89-95 mm. Om du har en äldre diskho går det bra att göra ett större hål i din befintliga diskho och installera kvarnen där. Kontakta oss på Miljökvarnar för att finna en smart lösning på ditt problem. Vi har erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Vi har också de rätta verktygen för att göra ett större hål om det behövs.

 

Installera en avfallskvarn

Här nedan kan du se en film om hur du installerar din nya Waste King  köksavfallskvarn. Anaheim Waste King Disposer Installation (EZ Mount) AMC är ett av USA:s största tillverkningsföretag inom köksprodukter och en av de största tillverkarna av hushållsavfallskvarnar i världen.

 

 

Våra installationssatser:

Installationssats

Installationssats

Avfallskvarns installerad med installationssats

Avfallskvarns installerad
med installationssats

vattenlås 084

Vattenlås

Kvarnen klarar inte av:

Glas, plåtförpackningar, jord, sten, grenar, blommor  m.m.

Undvik även:

Ostron, kronärtskocka, större fiskskinn, grova ben, slaktrester, senor och fett.

Långfibriga grönsaker bör delas i mindre bitar.

Felsökning – FAQ

Normalt fungerar en avfallskvarn år efter år utan driftstopp. Men har du problem finner du förhoppningsvis svaren här.

1. Vattnet rinner långsamt ut från diskhon eller stopp i vasken.
2. Vatten läcker ut vid kvarnens infästning i diskbänken.
3. Kvarnen har kört fast eller slutat fungera.
4. Det låter konstigt när kvarnen används.
5. Det luktar illa om kvarnen.

1. Vattnet rinner långsamt ut från diskhon  eller stopp i vasken.
Avloppsröret är igensatt. Skruva loss vattenlåset och använd en rörrensare för att lösa problemet.

Detta problem uppkommer vanligtvis när det har spolats för lite vatten. Avfallet blir till en tjock, trögflytande smet – se därför till att spola ordentligt med kallt vatten när kvarnen används.

Se till att kvarnen är installerad med ett korrekt vattenlås, endast vattenlås av U-typ ska användas. Det ska inte vara ett så kallat koppvattenlås, dessa ger inte tillräckligt bra flöde. Säkerställ även att avloppsröret har rätt dimension, minimum 40 millimeter.

2. Vatten läcker ut vid kvarnens infästning i diskbänken.
Kontrollera noga att packningarna sluter tätt mot diskbänken och att ingen smuts har kommit emellan. Försök sedan att dra åt anslutningsringen.

3. Kvarnen har kört fast eller slutat fungera.
Om du hör ett hummande eller brummande ljud när du slår på kvarnen, har den kört fast. Dra ut kontakten. Ta sedan bort stoppluggen. Säkerställ att kvarnens innandöme kan rotera fritt genom att använda något trä- eller plastverktyg, exempelvis en slev . Lägg tryck mot någon av de två impellrarna i botten och vrid bottenplatta. Kom ihåg att det är bottenplattan som ska kunna snurra, inte impellrarna.

Om bottenplattan snurrar fritt, se om resetknappen har blivit uttryckt. Resetknappen är röd och sitter längst ner på kvarnen, på motsatt sida av strömsladden. Tryck på knappen tills den klickar till och fastnar i ett intryckt läge. Resetknappen måste vara intryckt för att kvarnen ska fungera.

Om resetknappen inte blivit uttryckt titta noga om strömkabeln är ansluten eller blivit skadad. Kolla om det har gått en säkring och säkerställ att det finns elektricitet till kvarnen. Om kvarnen fortfarande inte fungerar kan den behöva service alternativt bytas ut.

4. Det låter konstigt när kvarnen används.
Bryt strömmen genom att dra ut kontakten eller bryt strömmen i proppskåpet. Se efter om det ligger något föremål som inte går att mala ner i kvarnen, exempelvis en sten, tesked eller grova ben. Ta upp föremålet med en lång tång eller pincett.

5. Det luktar illa om kvarnen.
Detta är sällsynt men om det inträffar kan du mala ner ett dussin isbitar och en citron eller lime, detta både rengör och ger en fräsch doft.